Vrijwilliger Addy Damen-de Werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

WAALWIJK – Burgemeester Kleijngeld reikte maandagavond 20 januari een Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw A. Damen-De Werd (76 jaar). Mevrouw Damen woont en is actief in de kern Waalwijk van de gemeente Waalwijk en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Nol Kleijngeld reikte de Koninklijke onderscheiding uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voedselbank ‘De Rijglaars’ aan de Eerste Zeine in Waalwijk.

Bijzonderheden

Addy Damen-de Werd is gedurende 10 jaar actief vrijwilligster en bestuurslid van Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’. Mevrouw Damen heeft aan de ‘wieg gestaan’ van de oprichting van Voedselbank Waalwijk die in 2009 is opgericht. Als vrijwilligster is zij verantwoordelijk voor de ontvangst en registratie van de cliënten.

In de periode 1998 tot 2003 hielp zij als vrijwilliger bij de Belastingservice van vakbond FNV Zuid-Nederland ieder jaar bij het invullen van de belastingaangiften. Na deze periode heeft mevrouw Damen zich als burger ingezet voor de minder bedeelden en kwetsbaren in de gemeente. De doelgroep zijn inwoners die in armoede leven en/of hulpbehoevend zijn. Haar inzet wordt getypeerd als constructief, positief kritisch, zoeken naar oplossingen, van op aan kunnen, afspraak is afspraak, hartelijk persoon.

Zij is vooral begaan met het lot van de medemens. In de eerste jaren was dat vooral via burgerinitiatieven, vanaf 2003 via platformen die door de gemeente geïnitieerd werden. Recente projecten zijn ‘Het ArmoedeLab’ en ‘De Handen Ineen’. Vanuit deze activiteiten en contacten die zij opdeed ontstond in 2009 het idee voor de oprichting van een Voedselbank in Waalwijk.

Geplaatst in Algemeen.