Welkom bij de Voedselbank Waalwijk

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen “.

In 2021 werden door de inzet van 13.000 vrijwilligers wekelijks bijna 45.000 voedselpakketten vanuit 172 lokale voedselbanken uitgedeeld en waren ongeveer 148.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank. Raadpleeg via het menu en via de links onderaan de webpagina’s andere veelgevraagde informatie.

De Stichting Voedselbank Waalwijk “De Rijglaars” heeft tot doel mensen in de Gemeente Waalwijk (Sprang-Capelle/Waalwijk/Waspik) met financiële problemen, die leven in armoede, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen we de sociale contacten van onze cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan.

U kunt ons steunen met uw inzetvoedsel of een gift.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten,
werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen
om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.