Geld doneren

Om haar taak goed te kunnen uitoefenen, is de Voedselbank genoodzaakt een blijvend beroep te doen op bedrijven, charitatieve instellingen en particulieren voor financiële en materiële steun.

Aangezien tot nu toe de financiële ondersteuning veelal eenmalig is – waarmee de Voedselbank vanzelfsprekend ook bijzonder geholpen is – , is het van belang hier de nodige structuur in aan te brengen. Het is zaak er verzekerd van te zijn dat de vaste lasten, zoals de huur van het pand, waarin de Voedselbank gevestigd is en waarin de opslag van goederen plaatsvindt, structureel gedekt zijn.

Draagt u ons ook een warm hart toe? Hier vindt u alle doneer opties op een rij:

  • Wilt u éénmalig doneren?

Ons rekeningnummer is NL29RABO0152339876, naam van Voedselbank Waalwijk.

  • Wilt u ons vaker steunen?

Hier treft u een kaart aan, waarmee u zich kunt aanmelden “vriend” te worden en tevens de Voedselbank te machtigen om de bijdrage automatisch te laten afschrijven.

  • Organiseer uw eigen actie

Wellicht heeft u zo uw eigen ideeën over om geld in te zamelen door middel van een leuke actie. Dit kan op verschillende manieren. Klik hier om te zien hoe eenvoudig het werkt.

  • Voedselbanken als uw goede doel bij een jubileum of verjaardag

Een koperen bruiloft of een kroonjaar in het verschiet? Heeft u iets te vieren en wilt u de opbrengst ten goede laten komen van de voedselbanken? We denken graag mee en helpen u graag.

  • Testament

Bij het nalaten van geld of goederen aan Voedselbanken Nederland steunt u ons terwijl u, als u de fiscale regels op dit gebied goed toepast, ook belasting bespaart. Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Als u zelf wilt bepalen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld, is het belangrijk om een testament te maken. Uw notaris kan u hierbij helpen. Zie ook: http://www.goednalaten.nl/.