Gezamenlijke actie Rabobank de Langstraat

De hele maand juni vraagt Rabobank De Langstraat haar medewerkers ongebruikte, lang houdbare producten in te zamelen om de drie voedselbanken in de Langstraat te ondersteunen.
Het doel van deze actie is voedselverspilling tegengaan door medewerkers vanuit het bedrijfsleven en organisaties te koppelen met de voedselbanken in de Langstraat. Medewerkers van de Rabobank benaderen bedrijven uit de Langstraat om mee te doen aan deze actie. Bedrijven kunnen zichzelf ook opgeven voor de “Voedselverspilling tegengaan Actie” door de bank te benaderen.

Banking for Food
Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland. De speerpunten daarbij zijn een vitale woon- en leefomgeving, ondernemerschap, zelfredzaamheid en food. Onze wereld staat aan de vooravond van een grote voedsel- en landbouwuitdaging. In de komende 30 jaar groeit de wereldbevolking met bijna 30 procent naar ruim 9 miljard mensen. Rabobank wil nu en in de toekomst ondernemers in de landbouw en voedselketen nog meer ondersteunen en faciliteren. Zij bieden de oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk. Meer voedsel produceren met minder land en grondstoffen. Deels kan dat door minder voedsel te verspillen.

Samen aan de slag tegen voedselverspilling
Consumenten in Europa gooien elk jaar voor 30 miljard euro aan voedsel weg. In de productie en distributie van voedsel gaat ook nog eens voor 60 miljard euro verloren. In niet-westerse landen gaat veel voedsel verloren op het land en na de oogst. Aan de andere kant leeft ruim een miljoen mensen onder de armoedegrens, ook in de Langstraat zijn er mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ en de twee uitdeelpunten in Kaatsheuvel en Drunen verstrekken wekelijks ruim 200 voedselpakketten aan gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. Zo helpen zij 200 gezinnen met financiële problemen, die leven in armoede, door ze tijdelijk te voorzien van een gratis, wekelijks voedselpakket. Rabobank De Langstraat wil een handje helpen door kratten vol ongebruikte, lang houdbare levensmiddelen in te zamelen. Deze ‘Voedselverspilling tegengaan actie’ loopt de hele maand juni onder de eigen medewerkers van de bank. Het initiatief wordt later gevolgd door de gemeente Waalwijk en diverse organisaties uit de Langstraat. Een lokaal initiatief met een grote impact, want steeds meer bedrijven uit de Langstraat hebben zich inmiddels ingeschreven voor de ‘Voedselverspilling tegengaan actie’.
Waalwijk. En hier zijn wij als Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ ontzettend blij mee, dat zult u begrijpen.