Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteit

Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in een Integriteitscode Open dit document met ReadSpeaker docReaderdie op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De code geldt voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.

Vertrouwenspersonen

Voedselbank Waalwijk heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn beschikbaar voor de cliënten en voor de Vrijwilligers.

De vertrouwenspersoon:

  • vangt je op en laat je je verhaal doen
  • geeft advies en biedt hulp
  • gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.
  • kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
  • bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
  • neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.

Vertrouwenspersoon vrijwilligers:  Anne-Mieke Lamers; te bereiken via annemiekelamers@voedselbankwaalwijk.nl

Vertrouwenspersoon cliënten : Arjan van den Hoven; te bereiken via arjanvandenhoven@voedselbankwaalwijk.nl