Cliënt worden

Kan ik gebruik maken van de voedselbank?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn criteria opgesteld. Deze zijn per 1 januari 2019 gewijzigd.

De hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-
Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon per maand: € 90,-.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 230 325
1 325 420
2 420 515
3 515 610
4 610 705
5 705 800
*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Zorgloket WaalwijkWijzer
Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk (bezoekersingang Winterdijk)
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk
Telefoon: (0416) 683456; Fax: (0416) 683438
E-mail: info@waalwijk.nl

Gebruik ons emailadres info@voedselbankwaalwijk.nl of ons telefoonnummer 06 – 55703282,
alleen voor informatie, wij mogen u helaas niet aanmelden.