ANBI

ANBI-informatie Voedselbank Waalwijk

Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Die moeten een aantal gegevens op hun website publiceren. Op onze site staan die gegevens al maar via deze pagina kunt u ze makkelijker vinden.

Naam instelling: Stichting Voedselbank Waalwijk
RSIN / Fiscaal nummer: 821240857
Contactgegevens: klik hier
Doelstelling: klik hier
Bestuurssamenstelling: klik hier
Beloningsbeleid: hoofdlijn: alle bestuursleden werken gratis voor Voedselbanken Nederland. Zij ontvangen onkosten- en reisvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.
Verslag activiteiten: Klik hier voor het jaarverslag 2021
Financiële verantwoording: Klik hier voor de meest recente jaarrekening
Bankrekening: NL29 RABO 0152 3398 76 t.n.v. Stichting Voedselbank Waalwijk.

Nota bene: wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie. Stichting Voedselbanken Nederland (Fiscaal nummer: 820003025) is de voorganger van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbank intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Waalwijk, krijgt u het resultaat.