Missie 538 voor de voedselbank

Bijna één miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Door de coronacrisis hebben steeds meer mensen deze hulp nodig. Daarom komt Radio 538 in actie. In december hebben wij maar één missie: zoveel mogelijk geld voor voedselpakketten ophalen. Doe jij ook mee? 💪 Voor 5 euro help je al een gezin aan één voedselpakket.

> Meer over Missie 538

Lionsclub Waalwijk neemt initiatief voor corona- noodfonds voor Waalwijkse voedselbank ‘De Rijglaars’

Lionsclub Waalwijk en de Waalwijkse voedselbank ‘De Rijglaars’ zijn al langer met elkaar verbonden. Al snel na de komst van het coronavirus heeft de Lionsclub de vraag gesteld hoe ze de voedselbank zou kunnen helpen in deze benarde tijd. Vooralsnog lijkt het aanbod van voedsel voldoende om wekelijks ruim 120 gezinnen van een volwaardig voedselpakket te kunnen voorzien. Maar hoe lang zal dat zo zijn? Hoeveel meer gezinnen zullen gaan terugvallen op de voedselbank? Mag er een keer iets extra’s in het pakket?

Om deze onzekerheden het hoofd te bieden is het idee ontstaan voor een coronanoodfonds, een budget waarmee de voedselbank de problemen van de coronatijd het hoofd kan bieden. Lionsclub Waalwijk stelt een bedrag van 5.000 euro ter beschikking, Rabobank De Langstraat stelt eveneens een bedrag ter beschikking vanuit haar opgerichte noodfonds en ook anderen overwegen om een bijdrage te leveren. Lionsclub Waalwijk doet een oproep aan het Waalwijkse bedrijfsleven en alle inwoners van de gemeente Waalwijk om de handen ineen te slaan en Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ in deze zware tijden te ondersteunen.

Hoe kunt u steun bieden?
U kunt uw deelname kenbaar maken via waalwijk@lions.nl en een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL51 RABO 0156 5450 12 ten name van ‘Stichting Fondsenwerving Goede Doelen’. Kijk voor meer informatie op waalwijk.lions.nl of Lionsclub Waalwijk  Alvast dank voor uw steun.

Ladies Circle de Leest verkoopt tulpen voor Voedselbank Waalwijk

Ladies Circle de Leest verkoopt bosjes tulpen van Nederlandse kwekers voor het goede doel: Het Noodfonds van de LIONS in Waalwijk voor Voedselbank De Rijglaars. Wil jij vrienden, familie of werknemers trakteren op een prachtig bosje Nederlandse tulpen tijdens deze moeilijke periode? Bestel je tulpen dan via ons.

Wat voor tulpen?
Een bos van 10 gemixte Nederlandse tulpen. Bij grotere bestellingen vanaf 50 stuks is maatwerk mogelijk.

Kosten?
5 euro per bosje

Hoe te bestellen en betalen?
Bestel je bosje(s) via de voor jou bekende Lady óf geef je bestelling uiterlijk 5 mei door via info@lcdeleest.nl. Je krijgt dan van ons een betaalverzoekje en we nemen contact met op over het moment en de wijze van levering op 8 mei. Precies op tijd voor moederdag!

Win, Win, Win
Wij willen natuurlijk zo veel mogelijk geld ophalen om zowel onze tulpenboeren te ondersteunen als de mensen die een beroep moeten doen op de Voedselbank. Bestel nu, geniet van een prachtige bos tulpen, geef de kweker een steuntje in de rug en zorg voor voldoende eten op tafel in de samenleving! Win, win, win!

Overlijden Voedselbank vrijwilligster Addy Damen

“WAAR GEEN WOORDEN VOOR ZIJN MOET JE GEEN WOORDEN VOOR ZOEKEN”

Zó’n verdrietig bericht is bijna niet te verwoorden.

Bestuur en Vrijwilligers van Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ willen het volgende verdrietige bericht met u delen.

Onze Addy Damen, medeoprichtster, bestuurslid, ‘moeder van de Voedselbank’ werd ze ook genoemd, is afgelopen zaterdag in het Jeroen Bosch Ziekenhuis overleden aan het Corona virus.

Vreselijk nieuws! Enorm verdrietig zijn we als Voedselbank-familie! Addy was er altijd! De Voedselbank was haar kind, ze wilde niet anders dan haar medemens helpen in moeilijke tijden. Ze zat vol ideeën en was een stuwende kracht.

Afgelopen januari heeft ze nog uit handen van onze burgemeester Nol Kleijngeld een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen en werd Lid in de Orde van Oranje Nassau! Ongelooflijk blij en verrast was ze met deze onderscheiding die zó verdiend was.
We zijn als Voedselbank-familie zó blij dat we dit samen met haar hebben mogen vieren!

We kunnen nu verder niets doen dan Addy en de familie in onze gedachten meenemen en hen heel veel sterkte wensen.
Als het Corona virus weg is zullen we Addy gezamenlijk kunnen herdenken!

#staysafeengeef

Publiekscampagne #staysafeengeef gestart: 10 miljoen nodig om groei voedselhulp aan te kunnen

Amsterdam, 27 maart 2020 – Voedselbanken in Nederland hebben geld nodig. Door de verhoogde vraag naar voedselhulp, logistieke uitdagingen en ook extra hygiënemaatregelen is het moeilijker de voedselpakketten te verstrekken aan de 90.000 mensen die wekelijks voor hun voedsel afhankelijk zijn van de voedselbank. Daarom vraagt de vereniging met de publiekscampagne ‘Stay Safe en Geef’ om financiële donaties. Het doel: minimaal 10 miljoen euro. De campagne heeft inmiddels tot veel steun geleid van consumenten, bedrijven en de overheid. Maar het is nog niet genoeg.

De speciale campagnewebsite van Voedselbanken Nederland staat sinds afgelopen vrijdag online. Inmiddels heeft de vereniging talloze donaties ontvangen en ontstaan er dagelijks nieuwe initiatieven om de voedselbanken te helpen. “Het is hartverwarmend en we zijn ontzettend dankbaar.”, zegt Pien de Ruig, woordvoerder Voedselbanken Nederland. “Maar we zijn er nog lang niet. De voedselbanken in Nederland zien het aantal aanvragen om voedselhulp nu al toenemen als gevolg van deze crisis. Daarom zijn alle financiële bijdragen, groot en klein, heel welkom.”

Continuïteit voedselbanken

De voedselbanken hebben het calamiteitenfonds opgericht om de continuïteit van de voedselbanken in de verwachte noodperiode te verzekeren.  Het calamiteitenfonds wordt in die periode gebruikt voor het (bij)kopen van eten, distributie (zoals bezorgkosten) en extra kosten n.a.v. de hygiënemaatregelen. In totaal is daarvoor naar verwachting 10 miljoen euro nodig. Eerder deze week maakte de overheid bekend dat er eenmalig een subsidie van 4 miljoen euro als vangnet voor het calamiteitenfonds beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast dragen verschillende bedrijven en fondsen bij om het noodfonds aan te vullen. Inmiddels is de helft van het streefbedrag behaald.

Doneren kan via een tikkie of iDEAL op de website: www.staysafeengeef.nl

Defensie geeft duizenden kilo’s levensmiddelen aan voedselbanken

Defensie geeft levensmiddelen aan 3 distributiecentra van de voedselbanken. Het gaat om 35 pallets met onder meer vlees, vleeswaren, zuivelproducten, groente, fruit, boter en sauzen. Militairen hebben de goederen afgeleverd in Arnhem, Groningen en Tilburg. Het gaat om een eerste hoeveelheid.

De pallets stonden opgeslagen op het militaire complex in Bathmen bij Deventer. De naar schatting meer dan 10.000 kilo etenswaren was bedoeld voor de deelnemende troepen aan een schietoefening in het Duitse Bergen Hohne. Die is afgelast om verspreiding van het COVID-19 tegen te gaan. De voorraad levensmiddelen is daarom over. Defensie besloot ze aan de voedselbank te schenken.

Klik hier voor meer informatie.

We zijn Defensie erg erkentelijk voor deze hulp!

Corona in begrijpelijke taal

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook de digitale vaardigheden om om te gaan met bijvoorbeeld een computer, ziekenhuisapps, enzovoorts. Voor hen kan alle informatie over het coronavirus best veel en ingewikkeld zijn. Daarom is er nu bovenstaande video-animatie in begrijpelijke taal door Stichting Lezen en Schrijven. Zodat ook laaggeletterden kunnen voorkomen dat zij het coronavirus krijgen of het virus verder verspreiden.

Animatie
Via alle media komt de berichtgeving over het coronavirus voortdurend op iedereen af. Het is de vraag of al die berichtgeving op een begrijpelijk niveau is voor de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Om die reden maakte Stichting Lezen en Schrijven een video-animatie maken. De video legt de tips van het RIVM in begrijpelijke taal uit. Getekende animaties versterken de tekst in beeld en geluid.

Downloaden
Op de website lezenenschrijven.nl is de video-animatie te downloaden. Iedereen mag deze video gebruiken en inzetten.

“Samen”

“Samen” is op dit moment heel duidelijk. Veel mensen bieden nu hulp aan op wat voor gebied dan ook. Heel hartelijk dank daarvoor!!

Voedselbank Waalwijk probeert de werkzaamheden én natuurlijk het uitdelen op de vrijdag, met zo min mogelijk vrijwilligers te bewerkstelligen. We willen zéér voorzichtig omgaan met onze mensen uiteraard. Dat lukt tot op heden uitstekend, het team werkt fantastisch samen waar we zeer dankbaar voor zijn. Mochten we in de komende weken hulp nodig hebben dan zullen we zeker een oproep plaatsen op onze website en dan horen we u graag.

Wel is het zo dat de aanvoer van verse groente en zuivel lastig is en daarnaast zal in de komende weken de aanvoer van lang houdbare producten ook misschien problemen geven. Mocht u zelf of met uw bedrijf mogelijkheden zien om ons te helpen, twijfel niet. We zijn u zeer dankbaar! U kunt contact opnemen via: info@voedselbankwaalwijk.nl

Hoe gaan voedselbanken om met het corona virus?

Voedselbanken Nederland volgt de situatie rondom de Corona virus uitbraak continu. In overleg met deskundigen hebben wij onderstaand advies voor de voedselbanken geformuleerd. Uitgangspunt voor het advies is dat wat bij de voedselbanken gebeurt, in principe hetzelfde is als wat er bij de supermarkten gebeurt.

Ons advies:

  • Persoonlijke hygiëne is belangrijk. In het Handboek Voedselveiligheid (H6) van Voedselbanken Nederland staan de belangrijkste punten beschreven.
  • Bij het vermoeden van ziekte (koorts, hoesten, griepverschijnselen) wordt geadviseerd om thuis te blijven. Dit geldt zowel voor vrijwilligers als klanten. Adviseer de persoon om voor de zekerheid telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts en zolang thuis te blijven.
  • Neem ook in geval van twijfel telefonisch contact op met de eigen huisarts.

Raadpleeg de website van de RIVM voor actuele, en achtergrondinformatie.

Vrijwilliger Addy Damen-de Werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

WAALWIJK – Burgemeester Kleijngeld reikte maandagavond 20 januari een Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw A. Damen-De Werd (76 jaar). Mevrouw Damen woont en is actief in de kern Waalwijk van de gemeente Waalwijk en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Nol Kleijngeld reikte de Koninklijke onderscheiding uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voedselbank ‘De Rijglaars’ aan de Eerste Zeine in Waalwijk.

Bijzonderheden

Addy Damen-de Werd is gedurende 10 jaar actief vrijwilligster en bestuurslid van Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’. Mevrouw Damen heeft aan de ‘wieg gestaan’ van de oprichting van Voedselbank Waalwijk die in 2009 is opgericht. Als vrijwilligster is zij verantwoordelijk voor de ontvangst en registratie van de cliënten.

In de periode 1998 tot 2003 hielp zij als vrijwilliger bij de Belastingservice van vakbond FNV Zuid-Nederland ieder jaar bij het invullen van de belastingaangiften. Na deze periode heeft mevrouw Damen zich als burger ingezet voor de minder bedeelden en kwetsbaren in de gemeente. De doelgroep zijn inwoners die in armoede leven en/of hulpbehoevend zijn. Haar inzet wordt getypeerd als constructief, positief kritisch, zoeken naar oplossingen, van op aan kunnen, afspraak is afspraak, hartelijk persoon.

Zij is vooral begaan met het lot van de medemens. In de eerste jaren was dat vooral via burgerinitiatieven, vanaf 2003 via platformen die door de gemeente geïnitieerd werden. Recente projecten zijn ‘Het ArmoedeLab’ en ‘De Handen Ineen’. Vanuit deze activiteiten en contacten die zij opdeed ontstond in 2009 het idee voor de oprichting van een Voedselbank in Waalwijk.