Esmah Lahlah bezoekt Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ en herstelvoorziening De Kazerne Waalwijk

Vrijdag 10 november was Esmah Lahlah, nummer 2 op de kieslijst van GroenLinks-PvdA, op werkbezoek in Waalwijk. Samen met raadsleden van GroenLinksaf Waalwijk en (bestuurs)leden van GroenLinks-PvdA werd een bezoek gebracht aan Voedselbank De Rijglaars en herstelvoorziening De Kazerne. Deze organisaties zetten zich in voor inwoners van de gemeente Waalwijk die een steuntje in de rug nodig hebben. Voedselbank De Rijglaars doet dat door boodschappen te verstrekken aan mensen die in armoede leven. De Kazerne is een voorziening voor inwoners die aan hun herstel, persoonlijke groei en ontwikkeling willen werken.

Aan het einde van het werkbezoek hebben de deelnemers Esmah Lahlah bedankt voor haar bezoek en haar gevraagd om de volgende 2 boodschappen mee te nemen naar Den Haag:

1. Het armoedeprobleem ontstaat door het gebrek aan voldoende geld om rond te kunnen komen. Dat kunnen we lokaal niet oplossen. Stop met incidentele oplossingen te bieden voor de armoedeproblematiek en kom met structurele oplossingen.

2. Het versterken van de sociale basis is heel belangrijk om weer tot gezonde en veerkrachtige gemeenschappen te komen. Daarvoor zijn laagdrempelige (herstel) voorzieningen nodig met inzet van ervaringskennis- en deskundigheid. Erken dat ook in Den Haag en geef gemeenten daar de kaders en de financiële ruimte voor.

Geplaatst in Algemeen.